Znamy laureatów Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

​Przez ponad miesiąc (od luty-marzec br.) uczestnicy projektu „Młodzieżowy Parlament Europejski” (MPE) cyklicznie spotykali się w biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, gdzie wspólnie pracowali we frakcjach, poznawali zasady negocjacji, aby ostatecznie wypracować tekst rezolucji na finalne posiedzenie edycji specjalnej MPE. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, przygotowaniem merytorycznym oraz formalnym. Ponadto każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni. 

Projekt miał charakter konkursu. Uczniowie zbierali punkty za poszczególne elementy.
W sumie do zdobycia było 60 pkt.
Uczestnicy zostali oceniani za: 
– frekwencję
– aktywność
– test wiedzy o UE
– opracowane stanowiska rezolucji frakcji nt. „Dezinformacji jako instrument osiągania trwałych celów politycznych”
– film podsumowujący „15 lat Polski w UE” 
– oraz udział i występ podczas sesji plenarnej edycji specjalnej MPE

W tegorocznej edycji MPE uczestniczyło ponad 80 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego (w tym z Łodzi, Głowna, Tomaszowa Maz., Kutna i Pajęczna).

Pierwszych 8-miu na zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego pojedzie na wyjazd studyjny do Brukseli. 

Poniżej lista laureatów: 
I MIEJSCE-  Agata Cybulska z XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi 
II MIEJSCE – Mateusz Rottermund z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego 
III MIEJSCE – Leonard Kalamat z XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi 
IV MIEJSCE – Tomasz Skrobiranda z XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
V MIEJSCE – Miriam Del Duca z XXVI  Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
VI MIEJSCE – Patryk Szreter – z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi
VII MIEJSCE MIEJSCE – Cezary Lasota z XXXI  Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
VIII MIEJSCE – Karolina Żak – z I Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie

Pomysłodawca projektu europoseł Jacek Saryusz-Wolski docenił wysoki poziom wypowiedzi uczestników. 
– Część wystąpień bardzo mi się podobała. Jako członek jury dawałem oceny w skali od 1 do 10. Już 13 lat łódzka młodzież uczestniczy w tym wydarzeniu, ale nigdy nie postawiłem tyle „dziesiątek”.

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.

*Młodzieżowy Parlament Europejski to cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i Regionu zainicjowany przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego w 2006 r. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie młodzieży możliwości poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, udziału w cyklu debat, wykładów, negocjacji oraz zachęcenie jej do zaangażowania się w projekty regionalne oraz europejskie.

Współorganizatorem projektu było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś partnerem finału przedsięwzięcia – Instytut Europejski w Łodzi.

Kontakt ze mną