Znamy finalistów XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Młodzieżowy Parlament Europejski to cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Łodzi i regionu zainicjowany przez 2006 roku przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie młodzieży możliwości poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, udziału w cyklu debat, wykładów czy negocjacji oraz zachęcenie jej do zaangażowania w projekty regionalne oraz europejskie.

Przez 3 miesiące (od marca do maja) ponad 60 uczniów z 16 szkół z województwa łódzkiego (w tym z Łodzi, Zgierza, Kutna i Pajęczna) cyklicznie spotykało się w biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. W ramach projektu pracowali wspólnie we frakcjach (przydzielonych na podstawie napisanego testu światopoglądowego), poznając zasady negocjacji i wypracowując stanowiska grup politycznych oraz indywidualne pisząc projekty rezolucji na temat „Przyszłość wspólnoty europejskiej z uwzględnieniem polityki zagranicznej społecznej i gospodarczej”. Ponadto każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni prowadzony przez specjalistów.

Projekt miał charakter konkursu zorganizowanego z podziałem na typy szkół (1 kategoria gimnazja, 2 kategoria szkoły ponadgimnazjalne). Uczniowie zbierali punkty za poszczególne elementy.

Uczestnicy zostali oceniani za: 
– frekwencję;
– aktywność;
– test wiedzy o UE;
– opracowane stanowiska rezolucji frakcji;
– indywidualna rozprawka;
– film pt. „Co dała mi Unia Europejska”;
– udział w sesji plenarnej XII edycji MPE (Finał składający się z 2 minutowych wystąpień indywidualnych uczestników nt. „Przyszłość wspólnoty europejskiej z uwzględnieniem polityki zagranicznej społecznej i gospodarczej” oceniany przez jury).

Finałowe zmagania uczestników oceniało jury w składzie:
– Europoseł Jacek Saryusz-Wolski
– Dyrektor Janusz Moos  (łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)  

Oto lista najlepszej 13-stki XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

KATEGORIA GIMNAZJA
 

I MIEJSCE
Jakub Jastrząbek – Gimnazjum nr 41 w Łodzi 

II MIEJSCE
Jakub Jarymek – Gimnazjum nr 41  w Łodzi

III  MIEJSCE
Stanisław Wójtowicz – Gimnazjum nr 1 w Łodzi

KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
 

I MIEJSCE
Julia Isert – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego

II MIEJSCE
Olga Paplińska – I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie

III MIEJSCE
Stanisław Roszczyk –  I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

IV MIEJSCE
Marta Michałkiewicz – I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie

V MIEJSCE – ex æquo
Wiktor Frączkiewicz – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
Dawid Syguła – Zespół Szkół w Pajęcznie

VI MIEJSCE
Zuzanna Jóźwiak – II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie

VII MIEJSCE
Miriam Del Duca – XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

VIII MIEJSCE
Mikołaj Grzesikowski – XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

IX MIEJSCE
Natalia Kowalska – Zespół Szkół w Pajęcznie 

X MIEJSCE ex æquo
Przemysław Więckowski – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
Emil Macierzyński – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
Lidia Majda – XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Laureat 1-ego miejsca w kategorii Gimnazja laureaci 5-ciu pierwszych miejsce w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne na zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie a laureatom gratulujemy!

Współorganizatorem obecnej edycji projektu było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś partnerem finału przedsięwzięcia – Instytut Europejski w Łodzi oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Zapoznaj się z harmonogramem wydarzenia

Obejrzyj relację z wydarzenia w TVP3 Łódź

Kontakt ze mną