Saryusz-Wolski autorem opinii europarlamentu do rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski będzie sprawozdawcą opinii komisji spraw zagranicznych (AFET) Parlamentu Europejskiego na temat nowych rozwiązań do rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu (tzw. SoS), które zostaną przedstawione w tekście ustawodawczym w wiodącej w tej sprawie komisji badań naukowych, przemysłu i energii (ITRE) europarlamentu. 

Opinia europosła Saryusz-Wolskiego będzie częścią tekstu ostatecznego rozporządzenia wynegocjowanego w trialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą. 

Zmiany do rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu to jeden z elementów, tzw. Pakietu Zimowego Komisji Europejskiej. To zbiór dokumentów, których celem jest zapewnienie Unii i jej obywatelom bezpieczeństwa energetycznego. Składają się nań „instrumenty niezbędne do przygotowania Unii na nadejście światowej transformacji energetycznej oraz na ewentualne przerwy w dostawach energii”.

Zobacz komunikat Komisji Europejskiej

– Zimowy pakiet gazowy Komisji Europejskiej wychodzi naprzeciw wielu oczekiwaniom i postulatom Polski oraz krajów naszego regionu z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. To odpowiedź na obawy związane z bezpieczeństwem dostaw gazu, sytuacją geopolityczną i doświadczeniami kryzysów gazowych w roku 2006 i 2009. Co bardzo istotne i na co nalegała Polska, Komisja podkreśliła wagę solidarności energetycznej między państwami członkowskimi, czyli dzielenia się gazem w sytuacjach kryzysowych przez zapewnienie szczególnej ochrony w pierwszej kolejności obywatelom, gospodarstwom domowym, szpitalom i obiektom strategicznego znaczenia. Po raz pierwszy solidarność ma szansę być wpisana do rozporządzenia jako reguła europejskiego prawa energetycznego – ocenił europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Europoseł pracował nad rozporządzeniem gazowym w 2010 roku, gdy po raz pierwszy przechodziło procedurę ustawodawczą. Był wtedy również autorem opinii komisji spraw zagranicznych do tegoż rozporządzenia.
 

Kontakt ze mną