Ruszyły zapisy do XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz województwa łódzkiego do udziału w XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.

Dlaczego Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE)?
 

– To cykliczny i flagowy projekt  europosła Jacka Saryusz-Wolskiego i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w którym – do tej pory – wzięło udział ponad 1500 uczestników. 

– Inicjatywa sprzyja rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości poprzez zaangażowanie w debatę młodzieży z regionu łódzkiego w sprawy ważne dla Polski i Unii Europejskiej.

– ​Uczestnicy MPE, w ramach projektu, mają możliwość poszerzenia wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności takich jak praca zespołowa, strategie negocjacyjne czy publiczne przemówienia.

– Jego celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. 

 

Jak przebiega projekt?
 

– W ramach MPE uczniowie uczestniczą w serii wykładów tematycznych i pracują w grupach reprezentujących frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim. 

– Do ich zadań należy m.in. opracowanie projektów rezolucji, napisanie testu wiedzy o UE oraz rozprawki.

– Ocenie podlega każdy z uczestników – indywidualnie w rozróżnieniu na uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Jak się zgłosić?
 

– Z każdej szkoły w projekcie może wziąć udział od 1 do 7 uczniów. Uczestników MPE zgłaszają nauczyciele wysyłając kartę zgłoszeniową do 12 marca br. na adres biuro@jaceksaryuszdrupal.workinprogress.pl

– Pobierz kartę zgłoszeniową

I spotkanie dla uczniów
 

– 15 marca (czwartek) 2018 r., o godz. 15.30 w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego (ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, III p.) odbędzie się pierwsze spotkanie dla uczniów zgłoszonych do projektu.

Nagrody
 

– Głównymi nagrodami dla laureatów XII edycji MPE, ufundowanymi przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, są wyjazdy studyjne do Brukseli.

Zapoznaj się z:
 

– Regulaminem projektu

– Harmonogramem spotkań

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Wszelkie pytania dot. projektu proszę kierować do: p. Agaty Rokseli (tel. 507 255 032; agata.roksela@jaceksaryuszdrupal.workinprogress.pl).
 

Kontakt ze mną