Ruszyły zapisy do edycji specjalnej Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego!

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz województwa łódzkiego do udziału w edycji specjalnej Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.
 
DLACZEGO MŁODZIEŻOWY PARLAMENT EUROPEJSKI (MPE)?
 
To cykliczny i flagowy projekt europosła Jacka Saryusz-Wolskiego i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zainicjowany w 2006 roku. Jego głównym celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz wspieranie wspólnego poczucia europejskiej tożsamości poprzez zaangażowanie w debatę młodzieży z regionu łódzkiego w sprawy ważne dla Polski i Unii Europejskiej.
Uczestnicy, w ramach projektu, mają możliwość poszerzenia wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności takich jak praca zespołowa, strategie negocjacyjne czy publiczne wystąpienia. W symulacjach obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego uczestniczyło już ponad 1600 uczniów, a najlepsi mieli okazję zobaczyć obrady PE na żywo w Brukseli.

JAK PRZEBIEGA PROJEKT?

Projekt będzie realizowany od 26 lutego do 29 marca 2019 r. – zgodnie z Harmonogramem

W ramach MPE uczniowie uczestniczą w serii wykładów tematycznych i pracują w grupach reprezentujących frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim.
Do ich zadań należy m.in. opracowanie projektów rezolucji na wskazany przez organizatora temat, napisanie testu wiedzy o UE oraz przygotowanie 3-minutowego filmu.
Finałem jest sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, podczas której uczniowie będą debatować oraz zaprezentują opracowane dokumenty.

NAGRODY

Głównymi nagrodami dla laureatów specjalnej edycji MPE są wyjazdy studyjne do Brukseli ufundowane przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. 
Dodatkowo wszystkie szkoły, uczniowie i opiekunowie grup biorący udział w projekcie otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz upominki.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
 
Każda szkoła może zgłosić do udziału w projekcie od 1 do 7 uczniów. Uczestników MPE zgłaszają nauczyciele, wysyłając Kartę Zgłoszeniową na adres biuro@jaceksaryuszdrupal.workinprogress.pl do dn. 25 lutego 2019r.
Pobierz kartę zgłoszeniową

I SPOTKANIE DLA UCZNIÓW
 
26 lutego (wtorek), o godz. 15.30 w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego (ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, III p.) odbędzie się pierwsze spotkanie dla uczniów zgłoszonych do projektu.

POBIERZ PLIKI
 
1. Regulamin Projektu
2. Harmonogram spotkań
3. Karta zgłoszeniowa
4. Plakat

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt ze mną