Ruszyła edycja specjalna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Przez najbliższe półtora miesiąca ponad 90 uczniów z woj. łódzkiego w tym Głowna, Kutna, Łodzi, Pajęczna i Tomaszowa Mazowiecka będzie poznawać ideę Parlamentu Europejskiego.

W ramach spotkań w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego młodzież uczestniczyć będzie w serii wykładów tematycznych i pracować w grupach reprezentujących frakcje polityczne. Do ich zadań należeć będzie m.in. opracowanie projektów rezolucji nt. dezinformacji, napisanie testu wiedzy o UE oraz przygotowanie 3-minutowego filmu.

Finałem projektu będzie sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego (MPE), podczas której uczniowie wcielając się rolę europosłów będą debatować oraz zaprezentują opracowane dokumenty.

Projekt ma charakter konkursu, uczniowie za poszczególne elementy otrzymują punkty. Sześcioro najlepszych wyjedzie w kwietniu wraz z opiekunami na wyjazd studyjny do Brukseli. 

W najbliższych tygodniach: Uczniowie zapoznają się z kolejnym wykładem pt.: „Jak tworzyć rezolucję. Czym jest rezolucja Parlamentu Europejskiego oraz jaki jest jej proces uchwalania?”. Zwieńczeniem projektu będzie sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się 29 marca w Instytucie Europejskim w Łodzi. 

*Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE) to projekt cykliczny, zainicjowany w 2006 r. przez Jacka Saryusz-Wolskiego Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który na stale wpisał się w pejzaż inicjatyw edukacyjnych Łodzi i regionu. Jego celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Uczestnicy MPE, w ramach projektu, mają możliwość poszerzenia wiedzy oraz kształtowania umiejętności praktycznych, m.in. wystąpień publicznych, stosowania strategii negocjacyjnych.
 

Kontakt ze mną