Projekt Raportu Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany Traktatów Unii Europejskiej

Komisja Spraw Konstytucyjnych
Sprawozdawcy: Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz

Zapoznaj się z pełnym tekstem Raportu

Kontakt ze mną