Potrzebujemy powrotu do oryginalnej, a nie zniekształconej wizji integracji

„Christianitas, a przyszłość Europy”, to tytuł konferencji, która obradowała w Krakowie, w klasztorze oo. Misjonarzy nieopodal Wawelu, stanowiącej pokłosie i polskie rozwinięcie myśli watykańskiej konwencji „Przemyśleć Europę” Komisji Episkopatów Unii Europejskiej.
 

„Europa w kryzysie traci swą tożsamość, przestaje być solidarna i nie przestrzega zasady pomocniczości. Potrzebujemy powrotu do oryginalnej, nie zniekształconej wizji integracji, do UE, która nie zastępuje państw narodowych, szanuje je i czerpie z nich siłę”. – zaznaczył europoseł Jacek Saryusz-Wolski podczas konferencji.  
 

Podstawą spotkania były dwa dokumenty, stanowiące świadectwo najwyższej odpowiedzialności za przyszłość Starego Kontynentu: przemówienia papieża Franciszka do uczestników kongresu „Przemyśleć na nowo Europę” oraz „Deklaracja Paryska”.

Więcej o konferencji

Obejrzyj cały wykład europosła Jacka Saryusz-Wolskiego „Uprowadzenie Europy. Tożsamość, solidarność i pomocniczość w praktyce integracji europejskiej”

Źródło: PAP
 

Kontakt ze mną