Polska blokada działa. Komisja odpowiada na pytanie Saryusz-Wolskiego o OPAL

W styczniu poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski zapytał Komisję o to, czy Gazprom może zwiększać dostawy przez gazociąg OPAL w Niemczech w świetle decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszeniu decyzji Komisji w tej sprawie wskutek skargi Polski i PGNiG. Bruksela potwierdza, że polska interwencja przyniosła skutek

OPAL to niemiecka odnoga Nord Stream. Zwiększenie jej wykorzystania przez Gazprom pozwoli na dalszą ekspansję firmy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli w marcu zarezerwuje przepustowość na kilka lat naprzód, będzie mógł realizować ten scenariusz. Póki jednak decyzja jest zawieszona przez Trybunał, nie może on jej realizować. Do wyjaśnienia pozostaje, czy mógł to robić przed zawieszeniem z 26 grudnia zeszłego roku. Komisja odpowiada na to pytanie. Zadał je w interpelacji poseł Jacek Saryusz-Wolski z Europejskiej Partii Ludowej.

– W dniu 19 grudnia 2016 r., przed wydaniem tymczasowego orzeczenia przez Sąd, odbyła się regularna aukcja dotycząca miesięcznych zdolności przesyłowych gazociągu OPAL, podczas której zastosowano nowe ramy regulacyjne w oparciu o zmienioną decyzję o udzieleniu wyłączenia. Zdolności przesyłowe przydzielone podczas wspomnianej aukcji mogą zostać wykorzystane w styczniu 2017 r., co może wyjaśniać wzrost przepływów – odpowiada na interpelację Saryusz-Wolskiego komisarz Miguel Arias Canete w imieniu Komisji Europejskiej.

Oznacza to, że Gazprom mógł słać więcej gazu przez OPAL na mocy aukcji przeprowadzonych przed decyzją Trybunału o zawieszeniu postanowienia Komisji.

– Komisja została poinformowana przez polskie władze, że po wydaniu tymczasowego orzeczenia nadal odbywały się aukcje dotyczące dziennych potencjałów. O ile Komisji wiadomo, od 10 stycznia 2017 roku nie odbyły się żadne dalsze aukcje, w tym też aukcja dotycząca miesięcznych zdolności przesyłowych przewidziana na 16 stycznia 2017 roku – przyznaje Canete. – W dniu 25 grudnia 2016 roku Komisja poinformowała niemiecki organ regulacyjny Bundesnetzagentur o tymczasowym orzeczeniu Sądu nakazującym zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2016) 6950 final z dnia 28 października 2016 r. Komisja zwróciła uwagę niemieckiego organu regulacyjnego na skutki prawne wynikające z tego orzeczenia.

– Jeśli tymczasowe orzeczenie pozostanie w mocy w dniu 6 marca 2017 r. lub jeżeli kolejne orzeczenie Sądu zamykające procedurę środków tymczasowych spowoduje zawieszenie decyzji Komisji, w przypadku gazociągu OPAL nie będzie mogła odbyć się żadna aukcja dotycząca rocznych zdolności przesyłowych – stwierdza przedstawiciel Komisji odpowiedzialny za energetykę i klimat.

Oznacza to, że dopóki Trybunał utrzyma zawieszenie decyzji Brukseli lub jeśli je przedłuży, nie będzie możliwe zwiększenie dostaw Gazpromu przez OPAL. Polska interwencja sprawiła, że plany ekspansji Gazpromu zostały czasowo zablokowane.

Żródło: Wojciech Jakóbik – BiznesAlert

Kontakt ze mną