Partnerstwo Wschodnie 2.0?

Building a lifeline for freedom – Eastern Partnership 2.0” to tytuł październikowej konferencji brukselskiego think-tanku Martens Center, podczas której europoseł Jacek Saryusz-Wolski przedstawił swoją ocenę oraz wizje dotyczące przyszłości tego unijnego projektu skierowanego do sześciu krajów sąsiadujących z Unią Europejską na wschodzie, tj. Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

 

“Partnerstwo Wschodnie zostało zainicjowane dokładnie 5 lat temu, w 2009 roku Pradze. Byliśmy w Unii Europejskiej pełni nadziei co do tego przedsięwzięcia i mieliśmy wysokie oczekiwania, tak samo jak nasi wschodni partnerzy. Ostatnie wydarzenia pokazują, że kraje Partnerstwa Wschodniego wybierające europejską przyszłość, są siłą z tej drogi przez Rosję zawracane. Przykłady na przestrzeni ostatnich lat są liczne, chociażby rosyjska agresja na Gruzję w 2008 roku, trwająca wojna na wschodzie Ukrainy i rosyjska inwazja na terenie kraju, a także groźby ze strony Rosji pod adresem Republiki Mołdawii” mówił Saryusz-Wolski.

 

“Pojawia się pytanie czy obecny kryzys Partnerstwa Wschodniego to już przegrana wojna, czy jedynie przegrana bitwa, z szansą na poprawę rezultatów? Partnerstwo Wschodnie może jeszcze zostać naprawione, ale potrzebna jest zmiana założeń towarzyszących projektowi od jego narodzin. Do najważniejszych należy błędne założenie, że Rosja podejdzie do stopniowego zbliżania tych sześciu krajów z Unią Europejską w sposób neutralny. Widzimy to teraz wyraźnie w świetle coraz częstszych świadectw prowadzenia przez Putina imperialistycznej agresywnej polityki międzynarodowej. Rosja jest głównym czynnikiem zagrażającym przyszłości Partnerstwa Wschodniego, a wraz z porażką wysiłków dyplomatycznych dla zmiany tej sytuacji, Unia Europejska powinna przejść od polityki ustępstw do zdecydowanych działań wobec Rosji” podkreślił eurodeputowany PO, Wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) odpowiedzialny za politykę zagraniczną.

 

“Partnerstwo Wschodnie nie może być jedynie projektem politycznym. Unia Europejska musi solidarnie zmienić swoje podejście do Rosji. Jak pokazały “kolorowe rewolucje” – społeczeństwo obywatelskie jest motorem demokratycznych zmian w naszych krajach sąsiedzkich. Stąd tak ważne jest aktywne angażowanie społeczeństw – nie tylko naszych partnerów – w projekt Partnerstwa Wschodniego. Tylko w ten sposób będziemy w stanie zawalczyć o jego dobre rezultaty” tłumaczył.

 

Przeczytaj wywiad z Jackiem Saryusz-Wolskim o Partnerstwie Wschodnim (w j.angielskim)
 

 

Kontakt ze mną