Nord Stream 2 to projekt polityczny naruszający europejską solidarność

Przemawiając podczas debaty plenarnej Parlamentu Europejskiego przed jutrzejszym szczytem Rady Europejskiej europoseł Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. zagranicznych powiedział*:

„W związku z agendą Rady Europejskiej obejmującą zagadnienia Unii Energetycznej, w tym projektu gazociągu Nord Stream 2, pragnę przytoczyć fragment stanowiska Grupy EPL pochodzący z przyjętego jednogłośnie dokumentu nt. zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa energetycznegoUE.

Cytuję:

„My, Grupa EPL, uważamy, że projekt gazociągu Nord Stream 2 jest niezgodny ze strategią Unii Europejskiej dotyczącą dywersyfikacji źródeł dostaw i tras przesyłu importowanej energii, a także ze strategią bezpieczeństwa energetycznego UE i z celami polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i Partnerstwa Wschodniego, pogłębiając tym samym uzależnienie UE od dostaw rosyjskiego gazu.”

Mój komentarz:

Komisja Europejska traktuje Nord Stream 2 jako projekt czysto komercyjny.

Moje pytanie:

Czy projekt negocjowany bezpośrednio przez Prezydenta Rosji Putina i Wicekanclerza jednego z państw członkowskich może być projektem czysto komercyjnym?

Komisja Europejska uważa, że ocena Nord Stream wymaga jedynie analizy prawnej. To jest fundamentalny błąd. Nord Stream to projekt geopolityczny, który może być zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa.

Nord Stream zaprzecza założeniom strategii bezpieczeństwa energetycznego, unii energetycznej, i fundamentalnym celom polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i Partnerstwa Wschodniego. Nord Stream narusza solidarność europejską, stoi w sprzeczności z duchem sankcji wobec Rosji i jest szkodliwy dla interesów Ukrainy, Białorusi, Polski i Słowacji. Nord Stream może być czynnikiem znacząco wzmacniającym pozycję jednego dostawcy gazu, pogłębiając uzależnienie UE i w większym stopniu narażając wschodnie państwa członkowie UE i ich wschodnich sąsiadów na szantaż i naciski ze strony Rosji.”

*tłumaczenie z j.angielskiego

Kontakt ze mną