Młodzieżowy Parlament Europejski obradował po raz trzeci

Od miesiąca uczniowie z woj. łódzkiego w tym Głowna, Kutna, Łodzi, Pajęczna i Tomaszowa Mazowieckiego spotkają się w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego by poznać zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. 

W ramach projektu pracują wspólnie we frakcjach, poznają zasady negocjacji i wypracowując stanowiska grup politycznych pisząc projekt rezolucji na temat „Skoordynowanej komunikacji w reakcji na wyzwania związane z dezinformacją, propagandą i manipulacją stron trzecich”. Każdemu spotkaniu towarzyszy także wykład przewodni prowadzony przez specjalistów.

​Finałem projektu będzie sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego (MPE), podczas której uczniowie wcielając się rolę europosłów będą debatować oraz zaprezentują opracowane dokumenty.

Projekt ma charakter konkursu, uczniowie za poszczególne elementy otrzymują punkty. Sześcioro najlepszych wyjedzie w kwietniu wraz z opiekunami na wyjazd studyjny do Brukseli. 

W najbliższych tygodniach: Uczniowie rozwiążą test wiedzy o UE oraz dopracowują swoje projekty rezolucji.. Zwieńczeniem projektu będzie sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się 29 marca w Instytucie Europejskim w Łodzi. 

*Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE) to projekt cykliczny, zainicjowany w 2006 r. przez Jacka Saryusz-Wolskiego Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który na stale wpisał się w pejzaż inicjatyw edukacyjnych Łodzi i regionu. Jego celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Uczestnicy MPE, w ramach projektu, mają możliwość poszerzenia wiedzy oraz kształtowania umiejętności praktycznych, m.in. wystąpień publicznych, stosowania strategii negocjacyjnych. W ramach MPE uczniowie uczestniczą w serii wykładów tematycznych, pracują we frakcjach politycznych oraz opracowują projekty rezolucji, wcielając się w rolę europosłów.
 

Kontakt ze mną