Młodzieżowy Parlament Europejski obradował po raz trzeci!

Tym razem „młodzi europosłowie” reprezentujący gimnazja i licea z woj. łódzkiego wysłuchali wykładu pt.: „Czym jest rezolucja Parlamentu Europejskiego?”.

Uczniowie dowiedzieli się m.in. w jaki sposób tworzy się prawo europejskie oraz jakie organy unijne w tym uczestniczą.

​Po części oficjalnej młodzież w grupach rozpoczęła pracę nad wypracowaniem pisemnych projektów rezolucji w sprawie europejskiej polityki migracyjnej i uchodźczej.
Pomagali im stażyści i wolontariusze z łódzkiego biura europosła Jacka Saryusz-Wolskiego.

W dalszych tygodniach: Uczniowie wysłuchają kolejnego wykładu pt.: „Polityka migracyjna Unii Europejskiej: stan obecny i perspektywy”. Zwieńczeniem projektu będzie sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się 10 czerwca 2016 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi. Nagrodami w konkursie są wyjazdy studyjne do Brukseli!

​Kolejne spotkanie 11 kwietnia (wtorek) o godz. 15.30 w biurze posła do Parlamentu Europejskiego, Jacka Saryusz-Wolskiego, ul. Rewolucji 1905, nr 9 (III p.) Łódź.

*Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE) to projekt cykliczny, zainicjowany w 2006 r. przez Jacka Saryusz-Wolskiego Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który na stale wpisał się w pejzaż inicjatyw edukacyjnych Łodzi i regionu. Jego celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Uczestnicy MPE, w ramach projektu, mają możliwość poszerzenia wiedzy oraz kształtowania umiejętności praktycznych, m.in. wystąpień publicznych, stosowania strategii negocjacyjnych. W ramach MPE uczniowie uczestniczą w serii wykładów tematycznych, pracują we frakcjach politycznych oraz opracowują projekty rezolucji, wcielając się w rolę europosłów. W tegorocznej XI edycji udział bierze ponad 90 uczniów.

Kontakt ze mną