Młodzież ze Wschodu odwiedziła biuro europosła

Studenci z Europy Wschodniej w tym Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w ramach programu „Study Tour to Poland”, organizowanego przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „FERSO” odwiedziła łódzkie biuro europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. 

Podczas wizyty wysłuchali wykładu o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego jak i tworzeniu prawa europejskiego. 

„Wykłady takie przybliżają nas do Unii Europejskiej, nakreślają normy i zasady jakie jeszcze musimy spełnić, by dołączyć do tej struktury” – podsumowała jedna z uczestniczek programu.

Celem programu „Study Tours to Poland” jest wsparcie kształtowania prodemokratycznych i proeuropejskich postaw młodego pokolenia na Ukrainie, Białorusi, w Federacji Rosyjskiej i Republice Mołdawii. Ponadto służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie wolnorynkowych przemian, budowaniu państwa prawa, wzmacnianiu społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. 

Źródło: Ferso.org

Kontakt ze mną