Młodzież woj.łódzkiego debatowała na temat dezinformacji w mediach

Po raz drugi uczniowie z woj. łódzkiego w tym Głowna, Kutna, Łodzi, Pajęczna i Tomaszowa Mazowiecka w ramach projektu Młodzieżowy Parlament Europejski spotkali się w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. 

W ramach zjazdu wysłuchali wykładu nt. „Wolności słowa a cenzury”. Poznali takie zagadnienia jak dezinformacja, propaganda i fake newsy. 

W dalszej części spotkania uczniowie wcielając się rolę europosłów pracowali nad wspólną rezolucją.   

Finałem projektu będzie sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, podczas której 

Projekt ma charakter konkursu, uczniowie za poszczególne elementy otrzymują punkty. Sześcioro najlepszych wyjedzie w kwietniu wraz z opiekunami na wyjazd studyjny do Brukseli. 

*Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE) to projekt cykliczny, zainicjowany w 2006 r. przez Jacka Saryusz-Wolskiego Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który na stale wpisał się w pejzaż inicjatyw edukacyjnych Łodzi i regionu. Jego celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Uczestnicy MPE, w ramach projektu, mają możliwość poszerzenia wiedzy oraz kształtowania umiejętności praktycznych, m.in. wystąpień publicznych, stosowania strategii negocjacyjnych. W ramach MPE uczniowie uczestniczą w serii wykładów tematycznych, pracują we frakcjach politycznych oraz opracowują projekty rezolucji, wcielając się w rolę europosłów.
 

Kontakt ze mną