List otwarty do Komisarza Fransa Timmermansa

Komisja Europejska myli się co do Polski Artykuł 7 
i „Paradoks Timmermansa”

List otwarty do Komisarza Fransa Timmermansa
20/12/2017

Wobec realnych problemów korupcji, naruszeń rządów prawa na Malcie, Pan, Panie Komisarzu Timmermans, milczy i nie uruchamia procedury. Czy dlatego, że jest to rząd Pańskiej rodziny politycznej, socjalistów?

Nie miał Pan takich zahamowań, by wytoczyć działa kłamliwych oskarżeń wobec Polski, przepisując, słowo w słowo, „copy – paste”, fałszywe zarzuty polskiej totalnej opozycji, broniącej patologii minionych rządów i pozostałości po komunizmie.

Nazywam to „paradoksem Timmermansa”.

Po pierwsze, milczeć w sprawie korupcji w łonie własnej, socjalistycznej rodziny.

Po drugie, atakować tych, którzy mając demokratyczny mandat, naprawdę korupcję zwalczają, reformując chory, obarczony patologiami system sądowy w Polsce, nie zreformowany od czasów komunizmu, nie zlustrowany, obciążany powiązaniami z „ ośmiornicą warszawską ”. Po trzecie, stawać po stronie tych, którzy chcą chronić i konserwować patologie polskiego sądownictwa.

To zaiste odwrócona hierarchia wartości. To głębokie niezrozumienie, że w Polsce dokonuje się sanacja chorego państwa i wymiaru sprawiedliwości, to dokończenie nieskończonej rewolucji Solidarności, spóźnione o 25 lat, a nie naruszenie zasad demokracji i rządów prawa.    

Komisja Europejska myli się co do Polski Artykuł 7 i „Paradoks Timmermansa”  List otwarty do Komisarza Fransa Timmermansa 

Where European Commission Errs on Poland: Article 7 and “The Timmermans Paradox” An open Letter to the Commissioner Timmermans

La Commission Européenne se méprend sur la Pologne: Art. 7 et le paradoxe Timmermans  Lettre ouverte au Commissaire Timmermans 

Europäische Kommission irrt sich über Polen: Kunst. 7 und das „Timmermans-Paradoxon“. Ein offener Brief an den Kommisar
kunst7_timmermans.paradox-DE 

Kontakt ze mną