Kto jest kim: kierownictwo PE na początku kadencji 2019-2024

Posłowie do PE wybrali swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów.
Wśród nich z Polski,  wiceprzewodniczącą jest Ewa Kopacz (PO), zaś kwestorem został Jan Karski (PiS)

Zobacz infografikę i dowiedź się, kto piastuje, które stanowiska.

Przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi i kwestorami tworzą prezydium Parlamentu Europejskiego, które decyduje o sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji Parlamentu. Przewodniczący nadzoruje prace Parlamentu i reprezentuje go we wszystkich kwestiach prawnych i relacjach ze światem zewnętrznym, ale może przekazać niektóre obowiązki wiceprzewodniczącym, w tym przewodniczenie posiedzeniom plenarnym. Kwestorzy zajmują się sprawami finansowymi i administracyjnymi bezpośrednio dotyczącymi samych posłów.
Kadencja powyższych stanowisk trwa 2,5 roku, tj. połowę kadencji Parlamentu, więc posłowie wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów na początku każdej kadencji parlamentarnej, a następnie ponownie w jej połowie.

Źródło: Europarl.europa.eu

 

 

Kontakt ze mną