Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego pozytywnie o ruchu bezwizowym dla Ukrainy

Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu Europejskiego (PE) przyjęła dzisiaj opinię o przyznaniu ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy, której autorem jest europoseł Jacek Saryusz-Wolski, stały sprawozdawca PE ds Ukrainy.

„W opinii tej wzywam do jak najszybszego i bez zbędnej zwłoki zniesienia obowiązku posiadania wiz dla obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej” – powiedział poseł Saryusz-Wolski. „Ukraina poczyniła ogromne postępy we wdrażaniu reform zbliżających kraj do europejskich standardów. Obywatele Ukrainy walczyli podczas Euromajdanu 2 lata temu w imię europejskich, demokratycznych wartości i swojego europejskiego wyboru. Ponadto, Ukraina bezsprzecznie i skutecznie wypełniła wszystkie warunki postawione dla uzyskania ruchu bezwizowego.”

Poseł Saryusz-Wolski zwrócił uwagę na znaczenie ciągłości przeprowadzania reform: „Wdrażanie reform nie może jednak zostać zaniechane: wysiłek musi być kontynuowany, zwłaszcza w dziedzinie walki z korupcją i praworządności. Europejski mechanizm monitorujący powinien umożliwiać monitorowanie ciągłości wdrażania tych reform.”

Przyjęcie opinii przez Komisję AFET jest krokiem na drodze do ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy. Oznacza to, że dalsze prace legislacyjne nad zniesieniem wiz dla obywateli Ukrainy będą kontynuowane, a głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się jesienią.

Obejrzyj film europosła Jacka Saryusz-Wolskiego

Kontakt ze mną