Jakiej Unii Europejskiej Polska potrzebuje?

Moje europejskie credo na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego.
„Uprowadzenie Europy – Tożsamość, solidarność, pomocniczość w praktyce integracji europejskiej”.

„Dziś Europa jest w kryzysie: traci swoją tożsamość, przestaje być solidarna i nie przestrzega zasady pomocniczości. Nastąpiło odejście od wskazań twórców integracji w wymiarze duchowym, a w konsekwencji także w wymiarze politycznym, Unia staje się dla lewicowej części europejskich elit podstawą dla ideologii politycznej, która ma prowadzić do zastępowania: tradycji, europejskiej cywilizacji i państw narodowych, zamiast je wzbogacać o wymiar wspólnotowy i uszlachetniać ich wzajemne relacje” – Jacek SARYUSZ-WOLSKI.

Zapraszam do przeczytania całego tekstu przygotowanego dla portalu „Wszystko co najważniejsze” 

Źródło: WszystkoCoNajwazniejsze.pl 
 

Kontakt ze mną