Jacek Saryusz-Wolski odznaczony Krzyżem Świętego Włodzimierza

W mijającym tygodniu, na zaproszenie europejskich chadeków w Parlamencie Europejskim, gościł w Brukseli zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego, patriarcha Filaret. Podczas kilkudniowej wizyty w stolicy UE odznaczył europosła PO Jacka Saryusz-Wolskiego Krzyżem Świętego Włodzimierza – najwyższą nagrodą Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego. Została ona przyznana Saryusz-Wolskiemu „w uznaniu za wybitny wkład w rozwój dialogu między Patriarchatem Kijowskim i instytucjami UE oraz za poparcie dla powrotu Ukrainy do europejskiej rodziny”.

„Unia Europejska musi zwiększyć działania na rzecz pokoju na Ukrainie, by uniknąć kolejnej wojny światowej” – mówił Patriarcha w Parlamencie Europejskim. Zdaniem duchownego, celem Władimira Putina jest podporządkowanie sobie krajów Europy Wschodniej, by tym sposobem uczynić z Rosji „drugie po USA supermocarstwo na świecie”. Patriarcha przypominał też o przywiązaniu Ukrainy do europejskich wartości i do wolności, podkreślając, że Patriarchat Kijowski popiera europejskie aspiracje Ukrainy. 

Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds. zagranicznych  i stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw Ukrainy, mówił z kolei, że „Europejska Ukraina może przyczynić się do demokratycznych przemian w Moskwie”. Podkreślił też, że „Europejski wybór Ukrainy musi być wspierany poprzez natychmiastowe działania na rzecz odzyskania pełni kontroli nad jej granicami, ale również poprzez działania prowadzone na szerszą skalę, w tym pomoc finansową i utworzenie ruchu bezwizowego” 

Z inicjatywy europosła PO, Patriarcha spotkał się w Brukseli m.in. z szefem Rady Europejskiej, zastępcą Sekretarza Generalnego NATO, komisarzami, europosłami oraz władzami EPL, jak również z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i szefową unijnej dyplomacji.

Kontakt ze mną