DOKUMENT ROBOCZY w sprawie zasad pomocniczości i proporcjonalności

W niniejszym dokumencie roboczym w sprawie zasad pomocniczości i proporcjonalności przedstawiono refleksje dotyczące obecnego stanu stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności w Unii Europejskiej (UE) na potrzeby Konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFE) oraz omówiono możliwe ulepszenia stosowania tych zasad. 

Sprawozdawca: Jacek Saryusz‑Wolski

Przeczytaj dokument

Kontakt ze mną