8 maja finał IX edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski weźmie udział w sesji plenarnej IX edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, którego finał odbędzie się 8 maja (piątek) w godz. 13.00-17.00 w Europejskim Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi Instytutu Europejskiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 258/260).

Opis projektu 

Młodzieżowy Parlament Europejski to cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Łodzi i Regionu zainicjowany przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego w 2006 r. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie młodzieży możliwości poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, udziału w cyklu debat, wykładów czy negocjacji oraz zachęcenie jej do zaangażowania w projekty regionalne oraz europejskie.

Przez  2 miesiące (od marca do kwietnia br.) ponad 90 uczniów z 19 szkół z województwa łódzkiego (w tym z Łodzi, Zgierza, Pajęczna, Skierniewic, Kutna, Rawy Mazowieckiej) cyklicznie spotykało się w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. Uczestnicy projektu pracowali wspólnie we frakcjach, poznając zasady negocjacji i wypracowując stanowiska grup politycznych oraz indywidualne jak również pisząc projekty rezolucji na wiodący temat IX edycji MPE pt: „Partnerstwo Wschodnie ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji na Ukrainie”. Ponadto, każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni prowadzony przez wykładowców akademickch oraz specjalistów.

Projekt ma charakter konkursu. Uczestnicy oceniani są indywidualnie – otrzymują punkty za frekwencję, aktywność, rezultat z testów, opracowane stanowiska rezolucji i udział w sesji plenarnej IX MPE. Współorganizatorem inicjatywy jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś partnerem finałowej sesji plenarnej – Instytut Europejski w Łodzi.

Nagrodą dla Laureatów projektu jest wyjazd studyjny do Brukseli ufundowany przez europosła J. Saryusz-Wolskiego.

Kontakt ze mną