Znamy najbardziej Kreatywną Klasę Łódzkiego

Tytuł Najbardziej Kreatywnej Klasy Łódzkiego w plebiscycie Dziennika Łódzkiego i europosła Jacka Saryusz-Wolskiego otrzymuje klasa II TL2 z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Uczniowie pokonali aż 80 klas ze szkół gimnazjalnych, licealnych i techników z całego woje­wódz­twa. Zwycięzcy plebiscytu jeszcze tej jesieni pojadą na zaproszenie Jacka Saryusz-Wolskiego na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Dziesięć klas, które zdobyły najwięcej głosów w plebiscycie, weźmie udział w Gali finałowej konkursu w łódzkim kinie Helios połączoną z seansem filmowym. 

„Do kreatywnych, świat należy! Serdecznie dziękuję wszystkim klasom z województwa łódzkiego za tak liczny udział w plebiscycie. Europa, Polska, jak i nasz region łódzki, potrzebują młodych, kreatywnych obywateli, z umysłami otwartymi na świat. Do zobaczenia na Gali finałowej Plebiscytu. Zwycięzców – uczniów z Wielunia – przywitam już niebawem w Parlamencie Europejskim w Brukseli” – powiedział europoseł Ziemi Łódzkiej Jacek Saryusz-Wolski. 

Do kon­kur­su orga­ni­zo­wa­nego przez redak­cję Dzien­nika Łódz­kiego oraz europosła Ziemi Łódzkiej Jacka Saryusz-Wolskiego zaproszeni zostali ucznio­wie gimnazjów, liceów i tech­ni­ków z całego woje­wódz­twa łódzkiego. Zgło­sze­nia – kla­sowe zdję­cia wraz z krót­kim opisem przyjmowane były od 11 września do do 15 października, zaś najbardziej Kreatywną Klasę 2015 wybrali czy­tel­nicy i inter­nauci w głosowaniu sms-owym oraz na Facebooku.

Regulamin Konkursu

Strona Plebiscytu na najbardziej Kreatywną Klasę Łódzkiego

Zapoznaj się ze szczegółowymi wynikami Plebiscytu

Kontakt ze mną