Znamy laureatów konkursu „Zrozumieć Unię Europejską”

Katedra Dziennikarstwa Społecznej Akademii Nauk rozstrzygnęła konkurs „Zrozumieć Unię Europejską” zorganizowany we współpracy z europosłem Ziemi Łódzkiej Jackiem Saryusz-Wolskim.

Zadaniem studentów było pisemne opracowanie w dowolnej formie (np. esej,artykuł publicystyczny) jednego z czterech tematów:
 

  • Opisz najważniejsze Twoim zdaniem wyzwania stojące obecnie przed Unią Europejską.
  • Zaprezentuj na wybranych przykładach decyzje Parlamentu Europejskiego, które mogą mieć wpływ na Twoje życie.
  • Jakie obszary aktywności Parlamentu Europejskiego uważasz za najbardziej istotne i dlaczego?
  • Dokonaj analizy i oceń aktywność polityczną Partnerstwa Wschodniego wobec Ukrainy.

 

Za prace o wyzwaniach stojących przed zjednoczoną Europą zostały nagrodzone dwie studentki Społecznej Akademii Nauk Aldona Galińska oraz Katarzyna Janowska-Drewicz

Laureatki w nagrodę na zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli.
 

 

Kontakt ze mną