Znamy laureatów konkursu muzycznego „Piosenki stanu wojennego – VIII edycja”

W 36-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, odbył się finał konkursu muzycznego „Piosenki stanu wojennego”, zorganizowany po raz ósmy przez NSZZ „Solidarność” Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej. Konkurs, skierowany był do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkół województwa łódzkiego. 

Przesłuchania oraz koncert finałowy, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowane zostały w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Młodzież prezentowała utwory z czasów stanu wojennego w Polsce, bądź powstałe później, ale tematyką nawiązujące do tamtego okresu. 

Uczniowie tradycyjnie sięgnęli po znane utwory z repertuaru Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Jacka Wójcickiego czy Przemysława Gintrowskiego. Nie zabrakło też takich autorów jak Adam Asnyk, Krzysztof Kasprzyk, czy kompozytor Zbigniew Preisner.

Jury w składzie:

  • Jan Lipiński – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ
  • Aldona Malinowska z ŁCDNiKP w Łodzi, Tomasz Maciaszczyk – nauczyciel w  Zespole Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi  
  • Dominika Lenarczyk-Paprocka – nauczyciel w OSM im. H. Wieniawskiego w Łodzi

przyznało Grand Prix uczennicy VI LO w Łodzi – Marcie Koszackiej za utwór Turbo-Dorosłe Dzieci, która w nagrodę na zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego pojedzie na wyjazd studyjny do Brukseli.

Zapoznaj się z listą wszystkich laureatów

Źródło: Międzyregionalna Sekcja Oświaty w Łodzi 

Kontakt ze mną