Znamy finalistów konkursu „Region Łódzki w Unii Europejskiej”

Zakończyła się II edycja konkursu „Region Łódzki w Unii Europejskiej” objęta honorowym patronatem przez europosła ziemi łódzkiej Jacka Saryusz-Wolskiego, a skierowana do studentów (I, II, III roku) Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

W ramach prac konkursowych studenci przygotowywali materiały dziennikarskie (radiowe lub wizualne) dotyczące wykorzystania środków unijnych w lokalnych, łódzkich realiach.

Dwie główne nagrody zdobyli: Kamil Chaber (student III roku) oraz Piotr Pilarski (student II roku studiów magisterskich).

Wygraną jest wyjazd studyjny do Brukseli, w którego ramach laureaci odwiedzą Parlament Europejski, poznają zaplecze medialno-dziennikarskie oraz wezmą udział w spotkaniach z pracownikami instytucji UE.

Wyróżnienie w konkursie, upominki od Społecznej Akademii Nauk otrzymały: Ludmiła Mielczarek (studentka II roku studiów licencjackich) oraz Kalina Malaczyńska (studentka II roku studiów magisterskich).

„Konkurs był świetną okazją, aby przyjrzeć się temu, w jaki sposób fundusze unijne przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania innowacyjnych projektów w Polsce, a w szczególności w regionie łódzkim, który reprezentuję w Parlamencie Europejskim. Cieszę się, że młodzi ludzie, a tak naprawdę adepci sztuki dziennikarskiej interesują się Unią Europejską. Unii potrzebujemy teraz jak nigdy dotąd, ponieważ tak liczne są przed nami wyzwania i zagrożenia. Dziennikarze, którzy opanują sztukę pisania i pokazywania w formie wizualnej czy w formie radiowej Unii skrócą dystans między obywatelem a instytucją, która wydaje się tak odległa. Od tej cennej umiejętności zależeć będzie czy Unię uznamy za coś, co służy dobru wspólnemu, czy będziemy przeżywać serię kolejnych kryzysów”. – podsumował konkurs europoseł ziemi łódzkiej Jacek Saryusz-Wolski.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym bardzo serdecznie gratulujemy!

Kontakt ze mną