Zmiany w systemie decyzyjnym UE. Co to oznacza dla Polski?

Zgodnie z zapisami Traktatu z Lizbony 1 listopada tego roku zmieni się system decyzyjny w Radzie Unii Europejskiej, czyli w gronie ministrów państw UE
– jednym z unijnych organów decyzyjnych. „Polska będzie musiała jeszcze bardziej aktywnie i finezyjnie zaangażować się w proces negocjacji z innymi państwami i to z dużym wyprzedzeniem” tłumaczy europoseł PO Jacek Saryusz-Wolski.

 

Decyzje będa zapadały w ramach systemu tzw. podwójnej większości, a nie według dotychczasowego systemu głosowania, czyli tzw. systemu nicejskiego.

 

„Pod rządami Traktatu Lizbońskiego zasady zmieniają się na korzyść krajów ludnych. Wniosek będzie musiał uzyskać tzw. podwójną większość, czyli poparcie 55 proc. członków Rady (minimum 15 państw członkowskich) reprezentujących jednocześnie 65 proc. populacji Unii Europejskiej“ tłumaczy europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

 

Tłumacząc obawy, że Polski głos będzie się mniej liczył europoseł PO powiedział: „Faktycznie trudniejsze może być budowanie poparcia bądź sprzeciwu wokół inicjatyw dla nas ważnych i żywotnych. Wymagać to będzie od nas jeszcze większego wysiłku, nauczenia się misternej gry decyzyjnej i budowania koalicji państw
w nowych, mniej korzystnych warunkach. Krajom o największej liczbie ludności będzie łatwiej budować koalicje na rzecz bądź sprzeciw wobec, danych rozstrzygnięć. Należy jednak liczyć na obowiązującą w Unii Europejskiej kulturę konsensusu i budowania kompromisów oraz nieformalnych porozumień, która jest częstą praktyką
w podejmowaniu decyzji w UE.“

 

„Polska będzie musiała jeszcze bardziej aktywnie i finezyjnie zaangażować się w proces negocjacji z innymi państwami i to z dużym wyprzedzeniem“ dodał.

 

Do tej pory obowiązywał w Radzie UE tzw. system nicejski, czyli system głosów ważonych według z góry ustalonej skali, zapisanej w Traktacie Nicejskim, gdzie największym krajom takim jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania przysługiwało najwięcej, bo po 29 głosów, ale krajom średnim niewiele mniej bo np. Polsce
i Hiszpanii, po 27 głosów z łącznej puli 352.

 

Przeczytaj wywiad z Jackiem Saryusz-Wolskim tłumaczący zmiany w systemie decyzyjnym UE

 

Kontakt ze mną