Zgłoś swój udział do IX edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Biuro europosła Jacka Saryusz-Wolskiego oraz Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz województwa łódzkiego do udziału w IX edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.

Dlaczego Młodzieżowy Parlament Europejski?
Młodzieżowy  Parlament Europejski to projekt cykliczny, zainicjowany w 2006 r. przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, który na stale wpisał się w pejzaż inicjatyw edukacyjnych Łodzi i regionu. Jego celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Uczestnicy MPE, w ramach projektu, mają możliwość poszerzenia wiedzy oraz nabycia umiejętności praktycznych takich jak m.in. nauka wystąpień publicznych czy strategie negocjacyjne.

Jak przebiega projekt?
W ramach MPE uczniowie uczestniczą w serii wykładów tematycznych i pracują we frakcjach politycznych, opracowują projekty rezolucji wcielając się w rolę europosłów. 

Jak się zgłosić?
Z każdej szkoły w projekcie może wziąć udział od 1 do 7 uczniów. Uczestników MPE zgłaszają nauczyciele wysyłając kartę zgłoszeniową na adres biuro@jaceksaryuszdrupal.workinprogress.pl
lub faksem na nr 42 634 78 29.

Spotkanie informacyjne
19 lutego 2015., w łódzkim biurze poselskim dr. Jacka Saryusz-Wolskiego (ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, III p.) o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie informacyjne dla nauczycieli.

Nagrody
Głównymi nagrodami dla laureatów IX edycji MPE, ufundowanymi przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, są wyjazdy studyjne do Brukseli.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Pobierz kartę zgłoszeniową

Przeczytaj:
Harmonogram IX edycji MPE
Regulamin IX edycji MPE

Kontakt ze mną