Zbiórka darów dla Euromajdanu zakończona

Dobiegła końca zbiórka darów dla Euromajdanu „Ukraina 2014”, zorganizowana przez Jacka Saryusz-Wolskiego, posła Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, wraz ze Stowarzyszeniem Młodzi Demokraci. 

Dzięki hojności oraz solidarności mieszkańców Łodzi i regionu od 27 stycznia do 12 lutego br. udało się zebrać kilkaset kilogramów rzeczy m.in. ciepłej odzieży, obuwia, żywności, koców, śpiworów oraz lekarstw. 

Zebrane dary zostały przekazane do Cerkwi i Monasteru Ojców Bazylianów pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i Świętego Jozafata w Warszawie (ubrania, żywność) oraz do Fundacji Otwarty Dialog (leki i opatrunki) celem ich dalszego przetransportowanie na Ukrainę lub zawiezione bezpośrednio do Kijowa.

Wszystkim Darczyńcom składamy podziękowania oraz wyrazy uznania.

Kontakt ze mną