Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 26.09 – 2.10.2016

W tym tygodniu europosłowie będą pracować w ramach komisji parlamentarnych i grup politycznych w Brukseli.

Na Grupie Roboczej ds. Zagranicznych o prawach człowieka. Wiceprzewodniczący grupy EPL Jacek Saryusz-Wolski poprowadzi we wtorek spotkanie Grupy Roboczej ds. Zagranicznych, skupiającej parlamentarzystów europejskiej chrześcijańskiej demokracji pracujących w ramach komisji: spraw zagranicznych, handlu międzynarodowego, praw człowieka oraz bezpieczeństwa i obrony. Wśród omawianych tematów znajdzie się m.in stan przestrzegania praw człowieka na świecie, odpowiedzialność międzynarodowych korporacji za naruszenia praw człowieka oraz bezpieczeństwo żywnościowe i dostęp do podstawowych produktów spożywczych na świecie.

Wtorek, 27 września, godz. 10.30 – 12. 30, sala JAN 2Q2, Bruksela

W Brukseli również m.in.*:

Zmiana sposobu uzyskiwania dostępu do treści cyfrowych. Podczas Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) odbędzie się głosowanie nad opinią w sprawie zapewnienia transgranicznej możliwości przenoszenia internetowych usług w zakresie treści. Celem zaproponowanej regulacji jest umożliwienie mieszkańcom UE podróżowania z treściami cyfrowymi, które zakupili lub zaczęli subskrybować w swoim państwie zamieszkania. Zaproponowane w Komisji ITRE rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy chcą korzystać z legalnie nabytych treści cyfrowych podróżując lub czasowo przebywając poza państwem zamieszkania. Autorem opinii z ramienia Grupy EPL jest Michał Boni.

Poniedziałek, 26 września, godz. 16.00, sala JAN 2Q2, PE, Bruksela

Wysłuchanie publiczne w sprawie „Kwitów z Panamy”. Podczas posiedzenia Komisji śledczej ws. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) europosłowie wysłuchają dziennikarzy śledczych, którzy ujawnili tzw. Kwity z Panamy. Prezentacje wygłoszą m.in. dziennikarze z USA, Szwajcarii, Niemiec, Finlandii czy Belgii. Dyskusja z posłami będzie stanowiła podstawę do dalszej pracy w tej nowoutworzonej komisji śledczej. Koordynatorem prac Grupy EPL w Komisji PANA jest prof. Dariusz Rosati.
 

Wtorek, 27 września, godz. 9.00-11.30, PHS 1A002, PE, Bruksela

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ i www.saryuszwolski.pl

 

Kontakt ze mną