Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 20-26.06.2016

W tym tygodniu europosłowie będą pracować na posiedzeniu plenarnym w Brukseli, w komisjach parlamentarnych oraz w ramach grup politycznych.

Ukraina: ruch bezwizowy i reformy. We wtorek podczas posiedzenia Delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina europosłowie i członkowie Rady Najwyższej Ukrainy będą omawiać zagadnienia dotyczące ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy oraz postęp w przeprowadzaniu reform na Ukrainie. Członkiem Delegacji jest poseł Jacek Saryusz-Wolski, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy

Wtorek, 21 czerwca, godz. 13.00 – 15.00, sala ASP A5E2, PE, Bruksela.

Współpraca UE – NATO przed szczytem Sojuszu w Warszawie. W czwartek poseł Jacek Saryusz-Wolski, członek delegacji Parlamentu Europejskiego do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO weźmie udział w spotkaniu roboczym poświęconym współpracy Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego w budowie bezpieczeństwa w obszarze transatlantyckim. W spotkaniu, prócz posłów do Parlamentu Europejskiego wezmą udział również cywilni i wojskowi przedstawiciele Kwatery Głównej NATO.

Czwartek, 23 czerwca, godz. 13.30 – 15.00, Parlament Europejski,, Bruksela.

W Brukseli również m.in.*:

Zwalczanie antyunijnej propagandy. Podczas wtorkowego posiedzenia Komisja Kultury i Edukacji (CULT) głosować będzie nad projektem opinii w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich. Trzy główne elementy proponowanej strategii to przede wszystkim potrzeba wsparcia dla niezależnych mediów i szkoleń dla dziennikarzy w krajach sąsiadujących z UE a także samej UE, promocja programów edukacji medialnej, mających na celu wykształcenie samodzielnych i krytycznych odbiorców treści medialnych oraz efektywna strategia informacyjna na temat wdrażanych polityk UE. Autorem opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 21 czerwca, godz. 9.00 – 12.30, sala PHS 1A002, PE, Bruksela.

Wdrażanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy. We wtorek podczas posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) odbędzie się głosowanie nad projektem raportu dotyczącego wdrażania dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy. Celem dokumentu jest dokonanie przeglądu stosowania dyrektywy w państwach członkowskich, która ma na celu walkę z bezpośrednią lub pośrednią dyskryminacją ze względu na wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz koordynuje prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL.

Wtorek, 21 czerwca, godz.16.30 – 18.30, sala JAN 4Q1, PE, Bruksela.

*źródło: serwis prasowy Grupy EPL

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ i www.saryuszwolski.pl

Kontakt ze mną