Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 06-12.05.2016

W tym tygodniu w posłowie będą obradować w Strasburgu na posiedzeniu plenarnym.

Prezydent Gruzji na posiedzeniu Komisji spraw zagranicznych. W poniedziałek w Strasburgu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji spraw zagranicznych, na którym gościć będzie Prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili. Tematem spotkania będą bilateralne stosunki Unia – Gruzja. Europoseł Jacek Saryusz-Wolski weźmie ponadto udział w dwustronnym spotkaniu z prezydentem Margwelaszwilim. Podczas posiedzenia posłowie wysłuchają także prezentacji programu prac Komisji Europejskiej na rok 2017 przedstawionej przez Johannesa Hahna, unijnego komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia.

Poniedziałek, 6 czerwca, godz. 19.00 – 21.30, sala LOW N.1.3, PE, Strasburg

Parlament pochyli się nad prawami człowieka w Tadżykistanie, Wietnamie i Kambodży. Grupa Europejskiej Partii Ludowej złożyła trzy rezolucje na temat przestrzegania praw człowieka w Tadżykistanie, Wietnamie i Kambodży. Grupa EPL upomina się o respektowanie praw obywatelskich i politycznych, w tym wolności słowa i swobody działalności politycznej w tych państwach. Uznając postęp, który dokonał się w tej kwestii w ciągu ostatnich 25 lat, parlamentarzyści europejskiej chadecji wciąż wskazują, że w wielu krajach na świecie działalność wolnych mediów, organizacji pozarządowych i opozycji politycznej poddawana jest niedopuszczalnym szykanom.

Czwartek, godz. 12: 00 – 14: 00, głosowanie plenarne, Strasburg

Parlamencie Europejskim również m.in.*:

Europejskie systemy satelitarne w służbie europejskiego bezpieczeństwa. We wtorek podczas sesji plenarnej odbędzie się debata nad unijnymi programami kosmicznymi: Galileo – służącymi pozycjonowaniu oraz Copernicus – obserwacji Ziemi. Systemy satelitarne powinny być wykorzystywane także po to, by zapewniać bezpieczeństwo obywatelom UE. To główny przekaz sprawozdania w sprawie zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej. W sprawozdaniu zwrócono uwagę także na ogromny potencjał komercyjny systemów oraz podkreślono konieczność dokładnego zaprojektowania systemu sprawnego przekazywania informacji do odpowiednich służb. Autorem raportu jest Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, godz. 21.00-20.30, debata plenarna, Strasburg

Środa, godz. 12.00-14.00, głosowanie plenarne, Strasburg

Łatwiejszy przepływ dokumentów urzędowych w Unii. Na sesji odbędzie się debata i głosowanie nad rozporządzeniem w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej. Regulacja wskazuje na listę dokumentów, m.in. akt urodzenia, małżeństwa, zamieszkania, które nie będą wymagały żadnych specjalnych form legalizowania takich jak apostille. Ponadto, stworzony zostanie system wielojęzykowych standardowych formularzy, które mają ułatwić tłumaczenia. Dodatkowo przetłumaczona i poświadczona kopia dokumentu powinna być uznana we wszystkich krajach członkowskich. Koordynatorem Grupy EPL w Komisji Prawnej, która zajmowała się tym tematem, jest poseł Tadeusz Zwiefka. 

Środa 8 czerwca, godz. 12:30 – 14:30,Sala plenarna, PE, Strasburg

*źródło: serwis prasowy Grupy EPL

Finał X edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. W piątek europoseł Jacek Saryusz-Wolski weźmie udział w sesji plenarnej X edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. W tegorocznej edycji projektu uczestniczyło ponad 90 uczniów z 22 szkół z województwa łódzkiego (w tym z Łodzi,  Kutna, Łęczycy, Pajęczna, Piotrkowa Tryb., Zduńskiej Woli  i Zgierza). Przez ponad 3 miesiące (od marca do maja br.) uczestnicy projektu cyklicznie spotykali się w biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, gdzie pracowali wspólnie we frakcjach, poznawali zasady negocjacji, aby ostatecznie wypracować tekst rezolucji na finalne posiedzenia X edycji MPE. W nagrodę zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami osobiście zapoznają się z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej podczas wyjazdu studyjnego do siedziby Parlamentu Europejskiego. Więcej o finale

10 czerwca (piątek), godz. 10.00-14.00,  Europejskie Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne im. Alcide de Gasperi Instytutu Europejskiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 258/260).

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ i www.saryuszwolski.pl

 

Kontakt ze mną