Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 05-11.09.2016

W tym tygodniu europosłowie będą pracować w ramach grup politycznych i komisji parlamentarnych w Brukseli oraz na wyjazdowym posiedzeniu Grupy EPL w Wilnie.

Zgromadzenie Polityczne Europejskiej Partii Ludowej o Brexicie i przyśpieszeniu wzrostu gospodarczego. Politycy europejskiej chrześcijańskiej demokracji spotkają się w poniedziałek i wtorek w Brukseli by przedyskutować wyzwania stojące przed Unią Europejską w związku z decyzją Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE. Wśród omawianych tematów znajdzie się także kwestia wzrostu gospodarczego, inwestycji i zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży w Europie. Poseł Jacek Saryusz-Wolski będzie przewodniczyć pierwszemu dniu spotkania.

Poniedziałek, 5 września, godz. 15.00 – 18.30, Komitet Regionów, JDE 52, Bruksela
Wtorek, 6 września, godz. 9.30 – 13.00, Komitet Regionów, JDE 52, Bruksela

W Wilnie o bezpieczeństwie w regionie Morza Bałtyckiego. W piątek w Wilnie podczas spotkania Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej i Przewodniczących delegacji krajowych odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony bezpieczeństwie w regionie Morza Bałtyckiego. Dyskusję poprowadzi poseł Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL. W spotkaniu w Wilnie weźmie udział również poseł Janusz Lewandowski, Przewodniczący polskiej delegacji EPL.

Piątek, 9 września, godz. 9.00 – 12.00, Kempinski Hotel Cathedral Square, Universiteto str. 14· LT-01122 Wilno

W Brukseli również m.in.*:

Inwestycje w edukację i kulturę szansą na zwiększenie zatrudnienia wśród ludzi młodych. Komisja Kultury i Edukacji PE (CULT) dyskutować będzie nad opinią w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w szczególności w kontekście realizacji priorytetów na 2016 r. Opinia zwraca przede wszystkim uwagę na to, że inwestycje w edukację i kulturę zwiększają szanse zatrudnienia oraz przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy w UE. Autorem opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Poniedziałek, 5 września 2016, godz. 15.00 – 18.30, sala 3E2, PE, Bruksela.

Po referendum: stosunki instytucjonalne między UE a Wielką Brytanią. Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) będzie debatować na temat stosunków instytucjonalnych Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po referendum z 23 czerwca. Członkowie Parlamentu Europejskiego wysłuchają wystąpień ekspertów, a także będą dyskutować na temat konsekwencji referendum i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Profesor Danuta Hübner wygłosi przemówienie otwierające dyskusję oraz poprowadzi debatę z ekspertami.

Poniedziałek, 5 września, godz. 17.00, sala ASP 3G-3, PE, Bruksela.

*źródło: serwis prasowy Grupy EPL

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ i www.saryuszwolski.pl

Kontakt ze mną