Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 04 – 10.07.2016

W tym tygodniu europosłowie będą pracować podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu.

Ukraina: ruch bezwizowy i reformy. W czwartek w Strasburgu podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) odbędzie się głosowanie nad opinią o przyznaniu ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy. W tekście dokumentu sprawozdawca wzywa do jak najszybszego zniesienia obowiązku posiadania wiz dla obywateli Ukrainy, w uznaniu dla postępu w przeprowadzaniu reform zbliżających kraj do europejskich standardów. Autorem opinii jest poseł Jacek Saryusz-Wolski, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy.

Czwartek, 7 lipca, godz. 8:00-9:00, sala Winston Churchill (200), PE, Strasburg

Słowacja prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Od pierwszego lipca Holandię, dotychczas sprawującą prezydencję w Radzie UE, zastąpi Słowacja. Priorytetem Bratysławy na kolejne sześć miesięcy jest zapobieżenie fragmentacji i podziałom w Europie oraz przybliżenie Unii jej obywatelom. W czasie swej prezydencji Słowacja będzie musiała także przeprowadzić negocjacje z Wielką Brytanią w sprawie jej wyjścia z UE oraz zająć się sytuacją migracyjną w Europie. Podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu, słowacki rząd chce przedstawić swe zamierzenia europosłom.

Środa, 6 lipca, 09:00 – 12:30, sala plenarna, PE, Strasburg

W Strasburgu również m.in.*:

Brexit – co dalej? W poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) pod przewodnictwem prof. Danuty Hübner. Posiedzenie to poświęcone będzie sytuacji w Wielkiej Brytanii po referendum, które miało miejsce 23 czerwca.

Poniedziałek, 4 lipca, godz. 19.00-20.30, sala Salvador de Madariaga (S5), PE, Strasburg

Potrzeba zmiany wieloletniego budżetu Unii. Podczas nadchodzącej sesji plenarnej posłowie przyjmą sprawozdanie w sprawie rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Celem Parlamentu jest przedstawienie swojego politycznego stanowiska i wpłynięcie tym samym na propozycję Komisji Europejskiej, która musi zostać przedstawiona do końca roku. Bazując na własnym przeglądzie funkcjonowania niektórych polityk i instrumentów budżetowych oraz biorąc pod uwagę zmianę sytuacji w Europie od czasu zatwierdzenia WRF w 2013 roku, w tym przede wszystkim trwający kryzys migracyjny, Parlament opowiada się jasno za rewizją wieloletniego budżetu Unii. Stałym sprawozdawcą PE do spraw wieloletnich ram finansowych i autorem raportu jest poseł Jan Olbrycht.

Wtorek, 5 lipca, godz. 15:00, sala plenarna, PE, Strasburg (debata)

Środa, 6 lipca, godz. 12:00, sala plenarna, PE, Strasburg (głosowanie)

*źródło: serwis prasowy Grupy EPL

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ i www.saryuszwolski.pl

Kontakt ze mną