Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskego, 13-19.06.2016

W tym tygodniu europosłowie będą pracować w komisjach parlamentarnych w Brukseli.

Ruch bezwizowy dla Ukrainy. We wtorek podczas posiedzenia Komisji spraw zagranicznych omawiana będzie opinia posła Saryusz-Wolskiego o przyznaniu ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy. W opinii dotyczącej ruchu bezwizowego poseł Saryusz-Wolski, stały sprawozdawca Parlamentu ds. Ukrainy, wzywa do jak najszybszego zniesienia obowiązku wizowego, w uznaniu dla postępu w przeprowadzaniu reform zbliżających kraj do europejskich standardów.

Wtorek, 14 czerwca, godz. 9:00 – 12:30, sala JAN 2Q2, Bruksela

Bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej. We wtorek podczas posiedzenia Komisji spraw zagranicznych omawiana będzie opinia posła Saryusz-Wolskiego dotycząca bezpieczeństwa dostaw gazu. Poseł Saryusz-Wolski wzywa w niej do wzmocnienia zapisów dotyczących przejrzystości umów gazowych oraz większej aktywności europejskiej dyplomacji energetycznej. Projekt opinii zakłada ściślejsze mechanizmy współpracy regionalnej między państwami członkowskimi i rzeczywistą dywersyfikację źródeł i dostaw energii. Ponadto, poseł Saryusz-Wolski optuje za przyznaniem Komisji Europejskiej instrumentów przeciwdziałających nielegalnym klauzulom abuzywnym w kontraktach gazowych.

Wtorek, 14 czerwca, godz. 9:00 – 12:30, sala JAN 2Q2, Bruksela

W Brukseli również m.in.*:

Głos władz lokalnych i regionalnych w sprawie budżetu UE. W środę Komitet Regionów przyjmie na sesji plenarnej opinię w sprawie rewizji wieloletniego budżetu UE. Podczas debaty na ten temat zabierze poseł Jan Olbrycht, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych. Odniesie się on do postulatów władz lokalnych i regionalnych wobec drugiej kadencji obecnej perspektywy finansowej.

Środa, 15 czerwca, godz. 16: 15,  Hemicycle PE, Bruksela

Nowe spojrzenie na rozwój – przedsiębiorczość społeczna. We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat przedsiębiorczości społecznej w Afryce. Głównym celem spotkania jest wykorzystanie oddolnych inicjatyw gospodarczych dla zapewnienia podstawowych usług społecznych w najbiedniejszych państwach Afryki. Organizatorem wydarzenia jest poseł Bogdan Wenta.

Wtorek,  14 czerwca, godz. 16:00 – 17:00, sala A5E-3, Bruksela

*źródło: serwis prasowy Grupy EPL

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ i www.saryuszwolski.pl

Kontakt ze mną