Wizyta grupy młodzieży ze Wschodu

Młodzi obywatele Białorusi, Ukrainy i Mołdawii biorący udział w programie Study Tours to Poland odwiedzili łódzkie biuro europosła Jacka Saryusz-Wolskiego i wysłuchali wykładu na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.

,,Dzięki takim spotkaniom, otrzymujemy wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, co pozwala nam uzyskać szerszy obraz tej instytucji” – podsumowała jedna z uczestniczek wykładu.

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich.                                                  

Study Tours to Poland powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

Kontakt ze mną