Uprowadzenie Europy. Tożsamość, solidarność, pomocniczość w praktyce integracji europejskiej

Dziś Europa jest w kryzysie: traci swoją tożsamość, przestaje być solidarna i nie przestrzega zasady pomocniczości. Nastąpiło odejście od wskazań twórców integracji w wymiarze duchowym, a w konsekwencji także w wymiarze politycznym, Unia staje się dla lewicowej części europejskich elit podstawą dla ideologii politycznej, która ma prowadzić do zastępowania: tradycji, europejskiej cywilizacji i państw narodowych, zamiast je wzbogacać o wymiar wspólnotowy i uszlachetniać ich wzajemne relacje – pisze europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Przeczytaj całą treść wystąpienia Europosła z 16 marca 2018 r. z krakowskiej konferencji „Christianitas a przyszłość Europy”, będącej pokłosiem watykańskiej konferencji „Przemyśleć Europę” Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE.
 

Kontakt ze mną