Unia musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i zainwestować w obronę

Do zdecydowanego i zwiększonego wysiłku dla budowania wspólnego europejskiego potencjału obronnego wzywają europosłowie Grupy Europejskiej Partii Ludowej, którzy spotkali się w Katowicach 3-4 września, by przedyskutować dokument programowy poświęcony europejskiej polityce obronnej. Autorem i koordynatorem prac nad stanowiskiem Grupy EPL był jej wiceprzewodniczący ds. zagranicznych Jacek Saryusz-Wolski.

„Deklaracjami i polityką życzeniową, rozwiązaniami, które angażują środki, ale nie znajdują zastosowania, nie zapewnimy UE bezpieczeństwa i prawdziwego potencjału obrony, gdy za jej progiem toczą się wojny, na Ukrainie i w Syrii” powiedział europoseł Jacek Saryusz-Wolski. „Nie możemy tylko reagować po fakcie i polegać na innych w kwestii naszego europejskiego bezpieczeństwa. Musimy wziąć odpowiedzialność za naszą politykę obronną”.

„Unia od lat deklaruje wiele w obszarze polityki obronnej, a jednocześnie rzeczywisty własny potencjał militarny maleje. Większość krajów UE, poza czterema, w tym Polską, nie realizuje zadanego przez NATO celu wydatków na obronę na poziomie 2% PKB. Jesteśmy „papierowym tygrysem”, podczas gdy stoimy w obliczu prawdziwych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa. Neoimperialna postawa Rosji, wojny hybrydowe, destabilizacja krajów Partnerstwa Wschodniego, wojna w Syrii, Iraku i rosnące w siłę Państwo Islamskie, to dzisiejsza rzeczywistość, której nie można zignorować. Stworzenie solidnego potencjału obronnego UE musi być priorytetem Europy na najbliższe lata” kontynuował.

„Potrzebujemy rzeczywistych rozwiązań, woli politycznej i europejskiego wkładu w bezpieczeństwo euroatlantyckie, NATO, tworzenia i jeśli trzeba życia potencjału militarnego, mechanizmów zachęcających do zwiększenia nakładów finansowych na obronę, a nie jazdy na gapę, którą uprawiają kraje południa i zachodu Europy” dodał. 

Wśród rozwiązań proponowanych przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej jest wzmocnienie tzw. klauzuli solidarności znajdującej się w traktatach europejskich, która docelowo powinna stać się unijnym odpowiednikiem zapisów o pomocy sojuszniczej w ramach NATO (tj. Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego). Europosłowie podkreślają, że UE musi uprościć system podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz być gotową na użycie swego potencjału militarnego tam, gdzie w grę wchodzą podstawowe europejskie interesy i wartości. Dbałość o rozwój bazy przemysłowo – technicznej dla sektora obronnego nie może być celem samym w sobie, powinna iść w parze ze wspólną polityką eksportu uzbrojenia, uwzględniać interesy wszystkich krajów członkowskich i Unii jako całości. Grupa EPL podkreśliła zagrożenia płynące z redukowania potencjału obronnego w krajach członkowskich Unii i wezwała do wypełnienia zobowiązania państw członkowskich do zwiększenia nakładów finansowych na obronę do 2% PKB podjętego w 2014 roku na szczycie NATO w Walii.

„Jedynie wypracowanie wspólnej i długofalowej strategii bezpieczeństwa pozwoli Europie na zachowanie i wzmocnienie swojego potencjału obronnego; strategii, która pozwoli równocześnie uwzględnić rolę Unii w NATO, bez dublowania wysiłków, ale też i bez chowania głowy w piasek i chowanie się za Stanami Zjednoczonymi, które od dawna przed tym ostrzegają”. 

Grupa EPL opowiedziała się za pogłębianiem relacji UE – NATO, będących filarem partnerstwa transatlantyckiego. W szczególności wskazano na potrzebę wypracowania wspólnej odpowiedzi na wojny hybrydowe oraz współpracę wojskowo – cywilną w zakresie bezpieczeństwa. „Partnerstwo z Sojuszem Północnoatlantyckim powinno być otwarte dla sąsiadów UE, aktywnych w ramach Partnerstwa dla Pokoju, takich jak Ukraina” – podkreślił Jacek Saryusz-Wolski.

Dokument, który został przedyskutowany w Katowicach w gronie kierownictwa Grupy Europejskiej Partii Ludowej, w tym europosłów PO i PSL, przedstawicieli rządu RP i ekspertów, zostanie przyjęty podczas spotkania wszystkich członków Grupy EPL w Strasburgu we wrześniu lub październiku. Będzie stanowił oficjalne stanowisko europejskiej chadecji w obszarze polityki obronnej UE i jej wytyczne w dalszych pracach legislacyjnych Parlamentu Europejskiego.

 

Kontakt ze mną