Tydzień Ukraiński w Parlamencie Europejskim

Godziny rozmów, debat, spotkań europejskich i ukraińskich polityków Rady Najwyższej Ukrainy, reprezentantów organizacji społecznych i ekspertów – marzec otworzył Tydzień Ukraiński w Parlamencie Europejskim. To bezprecedensowe  wydarzenie, które zapoczątkowało unikalny program współpracy pomiędzy oboma parlamentami, majacy na celu wymianę doświadczeń na rzecz wspierania reform i przemian demokratycznych na Ukrainie.

W Tygodniu Ukraińskim wziął udział Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej ds. zagranicznych, członek komisji spraw zagranicznych i stały sprawozdawca PE ds. Ukrainy. To on jako minister ds. europejskich (pełnomocnik Rządu ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej) i szef Komitetu Integracji Europejskiej był jednym z architektów i negocjatorów polskiego stowarzyszenia i członkostwa w UE. 

„Wdrażanie w życie postanowień umowy stowarzyszeniowej nie powinno być postrzegane jedynie w kategoriach pewnego technicznego, administracyjnego czy technokratycznego procesu harmonizacji prawa. To rewolucyjna zmiana społeczeństwa, która wykorzenia stare nawyki i ustanawia nowe instytucje w sferze publicznej” mówił Saryusz-Wolski, który podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami z czasów gdy wdrażał unijny dorobek legislacyjny do polskiego porządku prawnego. Mówił o relacjach pomiędzy rządem, parlamentem i społeczeństwem w procesie harmonizacji prawa krajowego z prawem UE, właśnie na podstawie lekcji wyciągniętych z polskiego doświadczenia.

Przy okazji Tygodnia Ukraińskiego Jacek Saryusz-Wolski spotkał się również z liderami frakcji parlamentarnych ukraińskich partii politycznych zbliżonych do Europejskiej Partii Ludowej.

Program tygodnia ukraińskiego

Kontakt ze mną