Test dla europejskich wartości. Potrzebujemy siły i jedności

„Zaledwie dwa tygodnie minęły od nieformalnego spotkania Rady Europejskiej, a wydaje się, jakby było to wieki temu – rozwój wydarzeń tak bardzo przyspieszył. Szczyt miał być początkowo poświęcony kwestii terroryzmu, ale życie zweryfikowało te plany i dodało dwa tematy – grecki kryzys oraz Ukrainę w ogniu wojny. Co łączy te trzy kwestie? Wszystkie są testem dla europejskich wartości” powiedział europoseł Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. zagranicznych, przemawiając w imieniu tej największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej poświęconej wnioskom z lutowego nieformalnego szczytu Rady Europejskiej.

„W odpowiedzi na pierwsze wyzwanie – atak terrorystyczny na Charlie Hebdo, atak na wolność słowa – przygotowaliśmy solidny plan działania. Jeśli chodzi o Grecję, stanęliśmy w obronie wiążącego charakteru zobowiązań ciążących na państwach członkowskich. Pacta sunt servanta – te same zasady dyscypliny i odpowiedzialności fiskalnej obowiązują każdego. W stosunku do Grecji zachowaliśmy się w sposób jednocześnie odpowiedzialny, jak i solidarny” dodał Saryusz-Wolski.

„Ukraina również jest testem dla naszych wartości. Co więcej, łączy ze sobą aspekty obu wspomnianych wyzwań – terroryzmu i kryzysu gospodarczego. Przypadek Ukrainy dotyczy w istocie rzeczy siłowego zmieniania granic i łamania prawa międzynarodowego w wyniku rosyjskiej agresji wojennej oraz terroryzmu sponsorowanego przez państwo rosyjskie” podkreślił europoseł.

“Czy Unia Europejska powinna utrzymać kurs polityki zagranicznej opartej na wartościach? Czy powinniśmy być wierni naszej zasadzie, mówiącej, że za więcej wojny będzie więcej sankcji? Dajemy szansę dyplomacji, o czym świadczą umowy z Mińska, ale powinniśmy dyplomację wesprzeć wywarciem odpowiedniego nacisku – zwiększaniem kosztów ekonomicznych ponoszonych przez agresora oraz wspieraniem ofiary, np. przez wzmocnienie jej zdolności obronnych, zgodnie z dwoma zasadami prawa międzynarodowego: zasadą prawa do obrony i odpowiedzialności za ochronę. Dla osiągnięcia tego, potrzebujemy siły i jedności Unii Europejskiej” powiedział Wiceprzewodniczący Grupy EPL.

(tłumaczenie z wystąpienia w j.angielskim)

Kontakt ze mną