Solidarność europejska w obliczu kryzysów – spotkanie ze słuchaczami Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łodzi

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski spotkał się w lutym ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Heleny Krentz w Łodzi. Tematem spotkania była solidarność europejska poddana próbie w świetle licznych kryzysów, którym Unia i jej państwa członkowskie muszą obecnie stawić czoła. Europoseł zaliczył do nich m.in. kryzys gospodarczy, kryzys migracyjny, kryzys Strefy Schengen, kryzys tożsamości w obliczu groźby wyjścia z UE jednego z państw członkowskich  i kryzys bezpieczeństwa.

Podkreślił, że w mnogie kryzysy, które trapią UE, powinny być zwalczane przez państwa członkowskie m.in solidarnością, wspólnym noszeniem brzemion i jednym głosem. Zamiast tego, według polityka, mamy do czynienia z „erozją tej solidarności, która była podstawową zasadą, gdy europejscy chadecy tworzyli Wspólnotę Europejską”.

„Konieczny jest powrót do źródeł (przyp. projektu europejskiego), odparcie rożnego rodzaju pokus realizowania partykularnych interesów i powrót do solidarności całościowej – w każdej sprawie, a nie tylko wtedy gdy jest komuś na rękę” mówił europoseł zaznaczając, że wybiórcza, selektywna solidarność, która trapi Europę jest czynnikiem poważnie ją osłabiającym i wykorzystywanym przez siły antyeuropejskie, które podsycają procesy demontażu UE.

Przeczytaj artykuł Jacka Saryusz-Wolskiego o wybiórczej solidarności w UE

Kontakt ze mną