Saryusz-Wolski: Współpraca UE z Rosją możliwa tylko w przypadku pełnego wdrożenia porozumień z Mińska

Relacje między UE i Rosją powinny być budowane w oparciu o poszanowanie prawa międzynarodowego a współpraca z Moskwą będzie możliwa tylko pod warunkiem, że Rosja  uszanuje integralność terytorialną Ukrainy, w tym również półwyspu krymskiego i w pełni wdroży porozumienia z Mińska, uznali w dzisiejszym głosowaniu posłowie komisji spraw zagranicznych PE.  W przyjętym dziś przez komisję sprawozdaniu na temat stanu relacji UE – Rosja podkreślono także, że dialog z Rosją nie może się toczyć kosztem europejskich wartości, standardów i zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.  Posłowie zaapelowali także o zdefiniowanie konkretnych działań w przypadku gdyby Rosja nadal nie  respektowała swoich zobowiązań.

„Od samego początku Europa błędnie interpretowała intencje Putina. Byliśmy naiwni, a oczekiwania wobec Rosji braliśmy za rzeczywistość. Zachód nie słuchał uwag Europy środkowej – jak kiedyś ktoś powiedział – strategicznie byliśmy ślepi a politycznie tchórzliwi. Przyjęcie tego sprawozdania jest sygnałem, że zaczynamy lepiej rozumieć politykę Rosji” powiedział po głosowaniu Jacek Saryusz – Wolski, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. zagranicznych.   

„Mówiąc o stosunkach UE-Rosja chciałbym zaapelować o pro-rosyjską politykę UE, a nie pro-kremlowską, to znaczy wspierającą rosyjskich demokratów.  UE powinna bronić swych  nieprzekraczalnych  linii, jakimi jest m.in nienaruszalność  granic, oraz prowadzić politykę zagraniczną opartą na europejskich wartościach” dodał.  

„Siła Europy leży w jej jedności. Docelowym zamiarem Putina jest podzielenie nas, i dlatego, jeśli myślimy o odniesieniu sukcesu, Europa powinna zapewnić, że zastraszane lub szantażowane przez Kreml państwa członkowskie, otrzymają solidarne wsparcie.  Bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowe w tym podejściu, powinno być dodatkowo poparte mocną, nową strategią bezpieczeństwa” podkreślił Jacek Saryusz – Wolski. 

„Czas perswazji i wahań minął, nadeszła pora na konkretne i stanowcze  działania, wzmocnioną solidarność oraz politykę bezpieczeństwa i obrony” dodał.

Raport  trafi na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego już w czerwcu.

Kontakt ze mną