Saryusz-Wolski: Rząd Gruzji musi być wiarygodny w swoim zobowiązaniu wobec unijnych wartości i europejskiego kursu

„Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim jest coraz bardziej zaniepokojona sytuacją polityczną w Gruzji i wzywa gruzińskie władze, by powstrzymały się od stosowania wybiórczej sprawiedliwości wobec oponentów politycznych. W tym szczególnym momencie poszanowanie dla wartości i zobowiązań zawartych w umowie stowarzyszeniowej podpisanej z Unią Europejską w czerwcu ma zasadnicze znaczenie” podkreślił europoseł PO Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, w reakcji na kryzys na gruzińskiej scenie politycznej.

 

“Wszelkie relacje z Unią Europejską są oparte na poszanowaniu Europejskich wartości takich jak demokracja, wolność i rządy prawa. Kolejne aresztowania, procesy i przedprocesowe przetrzymywania przeciwników politycznych w Gruzji wzbudzają poważne obawy co do wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości jako narzędzia politycznej walki. Ostatnia deklaracja Prezydenta Mergwelasziwego, który sugeruje, że kraj rządzony jest zza kulis, jest kolejnym powodem niepokoju. Gruzja dokonała w ostatnim dziesięcioleciu bezprecedensowego postępu. Osiągnięcia te powinny być umacniane, a nie marnotrawione. Grupa Europejskiej Partii Ludowej jest zaniepokojona zmianami, które zachodzą w gruzińskim rządzie i które stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność zobowiązania Gruzji do kroczenia europejską drogą” powiedział Saryusz-Wolski.

 

“W tym kluczowym momencie, kiedy Parlament Europejski pracuje nad udzieleniem zgody na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej z Gruzją, kiedy w regionie panuje coraz bardziej niestabilna sytuacja, a wyzwania gospodarcze narastają, potrzebne jest świadectwo politycznej odpowiedzialności rządu gruzińskiego i determinacja w wypełnianiu zaciągniętych zobowiązań – poszanowania dla europejskich wartości, demokracji i rządów prawa. Wzywamy rząd gruziński by powstrzymał się od stosowania wybiorczej sprawiedliwości i prześladowań opozycji i wczorajszych koalicjantów, motywowanych względami politycznymi. Mamy nadzieję, że wszystkie pro-demokratyczne partie polityczne w Gruzji będą mogły pracować razem na rzecz kontynuowania euroatlantyckiego kursu kraju” dodał. 

 

Kontakt ze mną