Rozmowy jubileuszowe Uniwersytetu Łódzkiego – dr Jacek Saryusz-Wolski

W 70-rocznicę Uniwersytetu Łódzkiego Jacek Saryusz-Wolski wspomina w rozmowie z red. Grudniem czasy studenckie i początki pracy naukowej na swojej Alma Mater. Zapraszamy do obejrzenia Rozmowy Jubileuszowej z europosłem.

Kontakt ze mną