Podziękowania

Szanowni Państwo, drodzy Rodacy  i wyborcy!

Chciałbym złożyć wielkie podziękowania za mądre i szczere rozmowy z Państwem jakich doświadczyłem podczas kampanii oraz za Państwa poparcie i zaufanie udzielone mi w wyborach. 
Przyrzekam, że będę Państwa Polskim Głosem w Unii Europejskiej. 
Zaś moim priorytetem w nowym PE będzie walka o równe traktowanie Polski i polskich obywateli oraz zapobieganie dzieleniu Europy na „lepszą i gorszą”.
To zaszczyt móc Państwa reprezentować!

Jacek Saryusz-Wolski

Kontakt ze mną