O przyszłości Unii Europejskiej na Młodzieżowym Parlamencie Europejskim

Przez 4 miesiące (od marca do czerwca) ponad 60 uczniów cyklicznie spotyka się w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. W ramach projektu pracują wspólnie we frakcjach, poznają zasady negocjacji i wypracowując stanowiska grup politycznych pisząc projekt rezolucji na temat „Przyszłości wspólnoty europejskiej”. Każdemu spotkaniu towarzyszy także wykład przewodni prowadzony przez specjalistów.

Tym razem prosto ze Strasburga – Proces wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE – nakreślił europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Nie zabrakło także trudnych pytań od młodzieży. Dopytywano m.in. o kryzys gospodarczy i migracyjny UE, przyszłość relacji na linii Stany Zjednoczone a UE, oraz budowę Nord Stream 2. 

Młodzieżowy Parlament Europejski to cykliczny projekt edukacyjny na stałe wpisujący się w pejzaż łódzkich inicjatyw. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom możliwości poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, udziału w cyklu debat, wykładów i negocjacji. Projekt ma charakter konkursu zorganizowanego z podziałem na typy szkół. Uczniowie zbierają punkty za poszczególne elementy. Nagrodą dla laureatów projektu są wyjazdy studyjne do Brukseli.
Organizatorem projektu jest europoseł Jacek Saryusz-Wolski oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Kontakt ze mną