O łódzkiej szkole ekonomii w 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego

O „Łódzkiej” szkole ekonomii i wkładzie UŁ w kształtowanie polskiej polityki gospodarczej dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej w ramach Forum: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku 22 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Forum było jedną z wielu atrakcji zorganizowanych z okazji uroczystych obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego.  W debacie, którą prowadził Prezes NBP prof. Marek Belka, wziął udział Poseł do Parlamentu Europejskiego Ziemi Łódzkiej Jacek Saryusz-Wolski – Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i członek Komitetu Honorowego obchodów 70-tego jubileuszu uczelni, jak również prof. Stefan Krajewski z Katedry Funkcjonowania Gospodarki Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Bogusław Grabowski – Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP. 

Dyskusja była okazją, by powspominać najciekawsze momenty z życia akademickiego gości i ich Alma Mater, jak również podkreślić wkład Uniwersytetu Łódzkiego w wykształcenie polskich specjalistów w dziedzinie zarówno ekonomii, jak również – co podkreślił Jacek Saryusz-Wolski, pierwszy minister ds. europejskich Wolnej Polski – przyszłych ekspertów w dziedzinie integracji europejskiej.

„To tu na Uniwersytecie Łódzkim prowadziliśmy wspólnie debaty, których celem było przygotowanie rozwiązań mających na celu odbudowę gospodarki i utorowanie drogi do naszego członkostwa w UE; debaty oparte na argumentach merytorycznych, naukowych, patrzących na gospodarkę i politykę w długiej perspektywie czasowej” mówił Jacek Saryusz-Wolski w  dniu Forum wspominając czasy studenckie i późniejszej pracy akademickiej. 

Zobacz rozmowę jubileuszową Uniwersytetu łódzkiego z Jackiem Saryusz-Wolskim

W swoją 70. rocznicę Uniwersytet Łódzki przyznał również najwyższe wyróżnienie akademickie, honorowy doktorat prof. Umbertowi Eco, literaturoznawcy, mediewiście, semiologowi, jednemu z największych współczesnych myślicieli. Tytuł ten otrzymali już w przeszłości m.in.: reżyser Andrzej Wajda, była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher i były przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.
 

Kontakt ze mną