Moje działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym, mówimy o bezpieczeństwie naszej gospodarki i naszego stylu życia. Chodzi o energię, która jest pewna i dostępna po przystępnych cenach. Dziś kwestia bezpieczeństwa energetycznego, w obliczu napiętych relacji z Rosją, naszym głównym dostawcą gazu, jest na pierwszych stronach gazet. Jednak bezpieczeństwo energetyczne to temat, nad którym w Parlamencie Europejskim konsekwentnie pracuję od wielu lat.

infografika Jacek Saryusz-Wolski na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

W 2007 r. bylem autorem sprawozdania o wspólnej europejskiej polityce zagranicznej w dziedzinie energii. Dokument ten był odpowiedzią na ukraińsko-rosyjski kryzys gazowy w 2006 r. Podkreślał konieczność podejmowania wspólnych działań na poziomie unijnym, aby zwiększyć naszą odporność w przypadku, gdy Rosja zakręci kurek z gazem. Do moich propozycji wtedy należały: skoordynowane zakupy surowców ze strony państw trzecich, obowiązek solidarności między państwami członkowskimi Unii w obliczu kryzysu, współpraca energetyczna ze Stanami Zjednoczonymi, dywersyfikacja tras i źródeł dostaw (między innymi dzięki LNG, skroplonemu gazowi naturalnemu), większa asertywność Europy w egzekwowaniu poszanowania naszego prawa przez firmy takie jak Gazprom działające na europejskim rynku.

W 2009 r. przegłosowaliśmy w Parlamencie Europejskim tzw. Trzeci Pakiet Energetyczny, czyli pakiet dyrektyw unijnych, które zwiększają konkurencję na europejskim rynku energetycznym. Dokument ten zakazuje między innymi klauzul, dzięki którym Gazprom mógł prowadzić swoją politykę zróżnicowanych cen dla poszczególnych państw członkowskich.

W reakcji na kryzys gazowy w 2009 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję Rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu. Jako sprawozdawca tego dokumentu z ramienia Komisji Spraw Zagranicznych oraz ówczesny przewodniczący delegacji europosłów PO i PSL koordynowałem akcję, dzięki której w dokumencie udało się zawrzeć zapisy dzięki którym na każdym gazociągu w Europie gaz może płynąć w dwóch kierunkach. Oznacza to, że nawet jeśli Rosja zakręciłaby kurek na Jamale, Polska może swobodnie importować gaz z Niemiec. Dzięki temu rozporządzeniu znacznie wzrosła zdolność składowania gazu w Europie, tylko w Polsce od tego czasu powstały 4 nowe magazyny.

W 2011 r. Komisja przedstawiła Komunikat dotyczący priorytetów polityki zagranicznej z zakresu energii. Z ramienia Komisji Spraw Zagranicznych byłem sprawozdawcą cieniem tego dokumentu. Ponownie udało się wtedy wprowadzić zapisy nawołujące do wzmocnienia solidarności energetycznej w Unii oraz do wzmocnienia współpracy energetycznej z państwami sąsiedztwa dla wspólnego bezpieczeństwa. Sformalizowany został wtedy system koordynacji i wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi a Brukselą na temat zawartych kontraktów na dostawę energii od państw trzecich.

Bezpieczeństwo energetyczne to kluczowy element długofalowej polityki energetycznej Unii. Dlatego z ramienia Komisji Spraw Zagranicznych przygotowywałem opinię do strategii Komisji Europejskiej do roku 2050 (‚Energetyczna Mapa Drogowa 2050’), w której ponownie pojawiły się postulaty dywersyfikacji dostaw, zwiększonego udziału zasobów własnych (w tym gazu łupkowego), konsekwentnej polityki wobec państw takich jak Rosja, które dostawy energii traktują jako instrument nacisku i narzędzie prowadzenia brutalnej polityki zagranicznej. Jako Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, która rządzi w blisko połowie państw Unii Europejskiej, jestem od dwóch kadencji koordynatorem prac Ministrów d/s Energii tychże krajów, wspólnie z Komisarzem d/s Energii, dla zapewnienia zbieżności wspólnej polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.
 

W ciągu ostatnich lat wiele udało się więc zrobić dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Unii. Dziś, kiedy Komisja Europejska m.in. na żądanie Polski, przygotowuje plan zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Unii, jestem przekonany, że praca europosłów, w tym moja, znacznie przyczyniła się do wytyczenia priorytetów działań na poziomie unijnym oraz położyła fundamenty dla polityki, która, będąc na styku polityki zagranicznej i polityki energetycznej, ma szansę nie tylko zapewnić Państwu bezpieczną energię po dostępnych cenach, ale również wzmocnić całą Unię Europejską w jej relacjach międzynarodowych.
 

Kontakt ze mną