Młodzieżowy Parlament Europejski obradował po raz czwarty

Tym razem młodzi „europosłowie” wysłuchali wykładu pt: „Jakie są aktualne problemy UE i jak sobie z nimi radzić?”.

Po części oficjalnej uczniowie napisali test z wiedzy o Unii Europejskiej.

W dalszych tygodniach pracy
Uczniowie z poszczególnych frakcji dopracują projekty rezolucji nt. „Przyszłości Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji na Ukrainie”.

Nagrodami w konkursie jest: wyjazd studyjny do Brukseli dla 6 laureatów wraz z opiekunami, certyfikaty uczestnictwa oraz upominki.
 

Kontakt ze mną