Młodzież ze Wschodu z wizytą w łódzkim biurze Europosła

Młodzi obywatele Białorusi, Mołdawii i Ukrainy biorący udział w programie Study Tours to Poland odwiedzili łódzkie biuro europosła Jacka Saryusz-Wolskiego i wysłuchali wykładu na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. Study Tours to Poland powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Kontakt ze mną